วิวัฒนาการของ สลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 24 มีนาคม 2563

วันนี้เว็บไซต์ HUAYLIKE จะพาคุณผู้อ่านและสมาชิกทุกท่านไปทำความรู้จักความเป็นมาของจุดเริ่มต้น สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ หวยไทยที่เราเล่นกันทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นมีที่มาที่ไปยังไง ถึงได้เกิดรูปแบบการเดิมพันยอดฮิตแบบนี้ได้

 

จุดเริ่มต้นของ สลากกินแบ่งรัฐบาล

การออก สลากกินแบ่งรัฐบาล เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นการออกสลากแบบเดียวกันกับประเทศแถบยุโปร โดยมีผู้นำมาเผยแพร่เป็นชาวอังกฤษชื่อ “ครูอาลบาสเตอร์” ซึ้งมีชื่อเรียกของการออกสลากประเภทนี้ว่า “ลอตเตอรี่”

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศ ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2417 เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดียในพระบรมมหาราชวัง

และต่อมา ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2460 ซึ่งถือว่าช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ทางด้านสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเป็นประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ประสงค์จะกู้เงินจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการสงคราม แต่ไม่อาจกู้โดยตรงจากรัฐบาลไทยได้ เพราะจะเป็นการกระทบกระเทือนงบประมาณสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ จึงดำเนินนโยบายกู้เงินจากประชาชนด้วยการออกลอตเตอรี่ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาในปี พ.ศ.2466 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก ลอตเตอรี่เจ้าปัญหาในยุคนั้น เพื่อหารายได้บำรุงกองเสือป่าอาสาสมัครโดยพิมพ์ จำนวน 1 ล้านฉบับ จำหน่ายฉบับละ 1 บาท นั่นก็คือ “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” ที่ก่อให้เกิดคดีทุจริตลอตเตอรี่อื้อฉาวที่สุดสุด ในรัชสมัย ร.6 ซึ้งถ้าหากเรามีโอกาสเราจะหยิยยกมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

 

จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม”

และเมื้อหันกลับมาดูจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ส่งต่อมายังรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2476 ที่รัฐบาลได้มีนโยบายอยากที่จะลดเงิน รัชชูปการ เงินช่วยทางราชการตามที่กําหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล จึงได้มีดำริให้ออกลอตเตอรี่ของรัฐขึ้นมา เพื่อแกปัญหาการขาดเงินคงคลังของภาครัฐ โดยใช้ชื่อว่า “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพ์ออกจำหน่าย 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 1 บาท และออก 4 งวดต่อปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลโดยกำหนดว่า หากเดือนไหนเป็นเดือนที่ออก สลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนนั้นให้งดจำหน่ายสลากกินแบ่งของเทศบาล โดยเริ่มวางขายงวดแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แล้วออกสลากเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพ์จำนวน 500,000 ฉบับๆ ละ 1 บาท และได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบำรุงเทศบาลมาโดยตลอด

ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งถือเป็นยุคที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจัง โดย ครม. ได้มีมติให้โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงเทศบาล มาสังกัดกระทรวงการคลัง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 ในวันดังกล่าวจึงถือเป็นวันสถาปนาสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล จนถึงปัจจุบัน

และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออก พรบ. สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดในกระทรวงการคลัง

นอกจากการดำเนินกิจการภายในประเทศแล้ว สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล ยังได้มีการประสานงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารด้านกิจการสลากกินแบ่งกับต่างประเทศด้วย โดยการเข้าเป็นสมาชิกของทางสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association : WLA) และเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Lottery Association : APLA) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

 

(หมายเหตุ : World Lottery Association ถูกพัฒนามาจากองค์การกุศล International Association of State Lotteries ซึ่งสำนักงานฯ เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503)

 

ที่มา : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล